S budováním a mentorováním high-tech startupů máme
dlouholeté zkušenosti

Zakladatelé vložili do společnosti
vlastní úspory

Transparentní forma
akciové společnosti

Otevřená a osobní
komunikace s investory

Cílíme na více než desetinásobné zhodnocení jednotlivých podílů